Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 09/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 09_2021_tt-bgddt_449937.pdf