Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 267/KH-THCSTĐ 01/11/2023 Kế hoạch tháng 11/2023
Lượt xem: 71
Tải về
Số 233/KH-THCSTĐ 02/10/2023 Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024
Lượt xem: 68
Tải về
Số 180/KH-THCSTĐ 06/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023
Lượt xem: 86
Tải về
Số 22/KH-THCS 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2023
Lượt xem: 141
Tải về
260/KH-THCS 02/12/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022
Lượt xem: 173
Tải về
Số 203/KH-THCS 10/10/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022
Lượt xem: 164
Tải về
Số 204/KH-THCSTĐ 10/10/2022 Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023
Lượt xem: 178
Tải về
Số 172/KH-THCS 08/09/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 146
Tải về
19 09/01/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần 19
Lượt xem: 263

Tải về
13 29/11/2021 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13
Lượt xem: 238
Tải về
12