Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 267/KH-THCSTĐ 01/11/2023 Kế hoạch tháng 11/2023
Lượt xem: 108
Tải về
Số 233/KH-THCSTĐ 02/10/2023 Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024
Lượt xem: 91
Tải về
Số 182/QĐ-THCSTĐ 07/09/2023 Quyết định phân công nhiệm vụ BGH, GV, NV năm học 2023-2024
Lượt xem: 125
Tải về
Số 178/QĐ-THCSTĐ 06/09/2023 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2023-2024
Lượt xem: 90
Tải về
Số 180/KH-THCSTĐ 06/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023
Lượt xem: 109
Tải về
Số 22/KH-THCS 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2023
Lượt xem: 168
Tải về
260/KH-THCS 02/12/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022
Lượt xem: 193
Tải về
Số 203/KH-THCS 10/10/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022
Lượt xem: 186
Tải về
Số 212/QĐ-THCS 10/10/2022 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Lượt xem: 183
Tải về
Số 204/KH-THCSTĐ 10/10/2022 Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023
Lượt xem: 200
Tải về
123