Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 22/KH-THCS 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2023
Lượt xem: 13
Tải về1
Lượt tải 0
260/KH-THCS 02/12/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 1
Số 203/KH-THCS 10/10/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
Số 212/QĐ-THCS 10/10/2022 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Lượt xem: 44
Tải về1
Lượt tải 0
Số 204/KH-THCSTĐ 10/10/2022 Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023
Lượt xem: 47
Tải về1
Lượt tải 0
Số 173/QCPH-CA-THCSTĐ 22/09/2022 Quy chế phối hợp giữa Công an phường và trường THCS Tân Đồng thực hiện đảm bảo an ninh trâij tự và an toàn trường hoc năm học 2022-2023
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 0
Số 168/QĐ-THCS 16/09/2022 Thành lập tổ chuyên môn, văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2022-2023
Lượt xem: 57
Tải về1
Lượt tải 0
Số 171/QĐ-THCS 16/09/2022 Phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023
Lượt xem: 62
Tải về1
Lượt tải 0
Số 172/KH-THCS 08/09/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 43
Tải về1
Lượt tải 0
Số 166/TB-THCS 30/07/2022 Thông báo lựa chọn SGK năm học 2022-2023
Lượt xem: 43
Tải về1
Lượt tải 0
123