Tổng số: 4
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 212/QĐ-THCS 10/10/2022 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Lượt xem: 34
Tải về1
Lượt tải 0
Số 168/QĐ-THCS 16/09/2022 Thành lập tổ chuyên môn, văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2022-2023
Lượt xem: 46
Tải về1
Lượt tải 0
Số 171/QĐ-THCS 16/09/2022 Phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
537/QĐ-UBND 18/03/2021 V/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020
Lượt xem: 113
Tải về1
Lượt tải 0