Báo cáo sơ kết HKI
Số ký hiệu văn bản Số 15/BC-THCS
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết HKI
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phiến
Tài liệu đính kèm bao-cao-so-ket-hki-va-trien-khai-nhiem-vu-hkii-2021-2022.pdf
bao-cao-so-ket-hki-va-trien-khai-nhiem-vu-hkii-2021-2022.pdf