Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 172/KH-THCS
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 22/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phiến
Tài liệu đính kèm thang-9-2022.pdf