Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022
Số ký hiệu văn bản Số 203/KH-THCS
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phiến
Tài liệu đính kèm thang-10.doc