Thông báo lựa chọn SGK năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản Số 166/TB-THCS
Ngày ban hành 30/07/2022
Ngày hiệu lực 16/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn SGK năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phiến
Tài liệu đính kèm thong-bao-lua-chon-sgk-nam-hoc-2022-2023.pdf