Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023
Số ký hiệu văn bản Số 180/KH-THCSTĐ
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phiến
Tài liệu đính kèm thang-8.pdf